Munväder Film på Bio: Turist

Ännu fler naturkatastrofer stod på agendan denna vecka, men denna gång i en lite annan tappning än Into the Storm.

Sverige bevisar än en gång att relationsdramer är det enda som våra filmskapare verkar vara intresserade av att skapa. Det är alltid med blandat resultat så låt då se om Turist kan sälla sig till de ovanligt bra eller om den hamnar i facket där ointressanta, pretentiösa filmer hamnar.

Nicklastält.se
Tält och hans vänner på Youtube