Munväder Film på Bio: Insurgent

Det har endast gått knappt ett år sedan Divergent innan dess uppföljare, Insurgent, nu når våra biografer.

Lyckas den att bygga vidare och förbättra eller är det enbart ännu en oinspirerad uppföljare?