Munväder Film på Bio: Fifty Shades Darker

P.g.a. tidsbrist kommer Munväder-Henrik hålla sig till att recensera en film i månaden. Valet för februari blev, omsorgsfullt nog, Fifty Shades Darker. Bra val, va?

Cred till vår speciella gäst Emelie i den här recensionen!