Munväder Film på Bio: Edge of Tomorrow

I Henrik Ströms frånvaro tvingas jag, till att vikariera för honom i recensionen av Edge of Tomorrow

Har Tom Cruise det fortfarande? Motsvarar filmen den intensiva marknadsföringskampanj som förts för den? Titta och hör Munväders meningar kring det.