Munväder Film på Bio: The Amazing Spider-Man 2

Spider-Man, Spider-Man
Does whatever a spider can
Men räcker det till denna gång?
Eller blir den bara rörig och lång?
Look out!
Here comes Munväder för att bringa ljus i det hela.