Munväder Film på Bio: 300: Rise of an Empire

Män med CGI-tvättbrädor, homoerotiska stridsscener som noggrant utnyttjar varje vrå av den manliga fysiken samt dialog som bara består i stridsrop. Det är 300! Hur ska någonsin 300:Rise of an Empire kunna leva upp till det?